ตั๋วงาน Codemania หมดภายใน 8 นาที

ตั๋วงาน Codemania หมดภายใน 8 นาที

ด้วยเนื้อหางานที่ตอบโจทย์ชาวโปรแกรมเมอร์ไทย ส่งผลให้ตั๋วงานที่เปิดให้จองกันตอน วันที่ 10/10 เวลา 10:10 หมดภายใน 8 นาที !!

ทางทีมงานหวังว่างานนี้จะก่อใหเกิดการรวมกลุ่มของโปรแกรมเมอร์และสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต


Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.