คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน InfoComm Southeast Asia 2022

คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน InfoComm Southeast Asia 2022
บ่ายวันนี้ (2 พฤศจิกายน 2565) คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน InfoComm Southeast Asia 2022 (IFSEA 2022) จากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ไบเทค บางนา
.
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยและ infoComm ต่างให้ความร่วมมือ และสนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอมา ทางสมาคมฯ จึงขอขอบพระคุณ infoComm ที่เชิญสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้
.