สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Let’s code ในงาน Let’s Code Thailand Launch Event ร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, DMAP, Google และ มูลนิธิเอเชีย

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Let’s code ในงาน Let’s Code Thailand Launch Event ร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, DMAP, Google และ มูลนิธิเอเชีย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำโดย คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคม และคุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา อุปนายกสมาคม ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Let’s code ในงาน Let's Code Thailand Launch Event ร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, DMAP, Google และ มูลนิธิเอเชีย

โครงการ Let's Code Thailand เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรโปรแกรม และได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความครอบคลุม การเข้าถึง และความยั่งยืน โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการเรียนด้วยตนเอง