คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรการส่งเสริม และกลไกพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ 8 สมาคม

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรการส่งเสริม และกลไกพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ 8 สมาคม
วานนี้ 21 มีนาคม 2566 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรการส่งเสริม และกลไกพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ 8 สมาคม
.
โดยคุณไพบูลย์ได้กล่าวถึงงาน National Coding Day จัดเมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อต้องการกระตุ้น awareness ให้คนทุกฝ่ายมาเจอกัน ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สายเทคฯ แต่มีความสนใจในด้านนี้ อักทั้งยังกล่าวถึงอีกงานหนึ่ง กับงาน Tech Reskill Day งานแนะแนวสายอาชีพด้านเทคฯ เนื่องจากในปัจจุบันมีอาชีพสายเทคฯ ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนที่สนใจในสายอาชีพนี้ แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอาชีพไหน จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับอีก 9 สมาคม และดำเนินจะจัดงานนี้ขึ้นในช่วงสิงหาคมของปีนี้