ผ่านไปแล้วกับ Monthly Meetup เดือนมีนาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจัดงาน Meetup หัวข้อ “Generative AI” ณ MFEC Office โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 30 คน

ผ่านไปแล้วกับ Monthly Meetup เดือนมีนาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจัดงาน Meetup หัวข้อ “Generative AI” ณ MFEC Office โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 30 คน
ผ่านไปแล้วกับ Monthly Meetup เดือนมีนาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจัดงาน Meetup หัวข้อ “Generative AI” ณ MFEC Office โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 30 คน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
.
    
.
ในงาน Meetup ครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สนใจเรื่อง Generative AI ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และนำประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีนี้มาแบ่งปันกันกับวิทยากรทั้ง 5 ท่าน เริ่มต้นด้วยการนำเสนอเรื่องราวและพื้นฐานของ Generative AI โดยวิทยากรแต่ละคนได้นำเสนอเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและนำ Generative AI ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI จากผู้เข้าร่วมงานอื่น ๆ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมงานที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้
.
.
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้จัดงาน Meetup นี้ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Generative AI ได้มารวมตัวกันและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่
.
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอขอบทุกท่านที่สนับสนุนสมาคมฯ มาด้วยดีตลอด รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานทุกท่านทำให้กิจกรรม Meet Up ในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
.
สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ สามารถดู Live ย้อนหลังได้ที่ > https://www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety/videos/671094064786157
.
ร่วมติดตามกิจกรรม Meet Up และกิจกรรมอื่น ๆ ของทางสมาคมฯ ได้ทางเพจสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และทาง website : https://www.thaiprogrammer.org/
.