จบไปแล้วกับงาน React Meetup จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ React ไปวันๆ, Creatorsgarten และ LSEG มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน!

จบไปแล้วกับงาน React Meetup จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ React ไปวันๆ, Creatorsgarten และ LSEG มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน!
จบไปแล้วกับงาน React Meetup จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ React ไปวันๆ, Creatorsgarten และ LSEG มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน!
.
ภายในงาน ผู้เข้างานได้ร่วมฟังในหัวข้อที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับ React จาก speaker ทั้ง 5 ท่าน นอกจากนี้ผู้เข้างานยังมีโอกาสสร้าง connection กับผู้ที่ชื่นชอบ React คนอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมอัปเดต knowledge ไปด้วยกัน
.
งาน React Meetup นี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้แบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเดียวกัน หวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์และหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในงานต่อไป!
.
.
.
.
.
สมาคมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานและให้ความสนใจในเรื่อง React กันอย่างท่วมท้น
สำหรับใครที่พลาดงานนี้ไปสามารถติดตาม Live บรรยากาศในงานย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety/videos/102720222873158/