สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
วานนี้ 29 สิงหาคม 2566 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำโดย คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย คุณอาคม ไทยเจริญ ที่ปรึกษานายกกิตติมศักดิ์และกรรมการสมาคมฯ และคุณวัชราภรณ์ ดอนแสง คณะทำงานสมาคมฯ ได้เดินทางไปเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล โดย ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนเซ็นต์ราฟาแอล จังหวัดสมุทรปราการ การเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน รวมถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ร่วมกัน ระหว่างสมาคมฯ และโรงเรียน พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมและการใช้งาน IOT (Internet of Things) ในโครงการพี่สอนน้อง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TPA Education มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
โดยภายในงานเซ็น MOU คุณไพบูลย์ นายกสมาคมฯ ได้ขึ้นบรรยายให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ “Coding สำคัญอย่างไรสำหรับโลกอนาคต” Coding เป็นทักษะที่ไม่เพียงแค่สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง การมีความรู้ในการเขียน code จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในหลายด้าน นอกจากนี้ คุณอาคมได้ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการทำโครงการพี่สอนน้องแก่นักเรียน
.
ด้วยความร่วมมือและความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกันสร้างโอกาสที่ให้แก่นักเรียนในการต่อยอดความรู้และทักษะในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความสำคัญของเทคโนโลยี