ทำไมต้องหางานผ่านเรา

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของสมาคมคือ “เพื่อช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวรจากการถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ และช่วยเหลือผู้ว่าจ้างจากการโดนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทิ้งงาน” ดังนั้นเราจึงได้จัดทำระบบช่วยเหลือทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับงาน ดังนี้

Sideimg-employer

ผู้รับงาน

 • ค่าธรรมเนียม – ฟรี !!
 • ข้อควรรู้ก่อนรับงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • บทลงโทษกรณีทิ้งงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • ข้อดีที่ได้จากการรับงานผ่านสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • ฝากประวัติ (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
  • กรณีเป็นสมาชิกสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • ช่วยเหลือทางด้านการว่าจ้างทนาย กรณีที่โดนนายจ้างเอาเปรียบ

**ระบบ Verified by Thai Programmer Association ทำให้เพิ่มโอกาสในการรับงาน

Sideimg-Recruiters

ผู้ว่าจ้าง

 • ค่าธรรมเนียม – 5% ของมูลค่าการจ้างงานในกรณีเป็นงาน Freelance หรือ 50% ของเงินเดือนเดือนแรกกรณีเป็นพนักงาน Full Time
 • ข้อควรรู้ก่อนจ้างงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • บทลงโทษกรณีทิ้งงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • ข้อดีที่ได้จากการว่าจ้างงานผ่านสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
 • หาคนทำงานทันที (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
  • กรณีเป็นสมาชิกสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)
  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม (อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสาร)

** ระบบ Verified by Thai Programmer Association ทำให้ได้รับ Freelance ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว

ฝากรายชื่อสำหรับบริษัทหรือฟรีแลนซ์

บริษัทหาคนทำงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์ Click ที่นี่
ฟรีแลนซ์หรือพนักงาน Fulltime ที่ต้องการหางาน Click ที่นี่

หางาน Freelance / Full Time

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหางานประจำหรือฟรีแลนซ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

หา Programmer

สำหรับบริษัทที่ต้องการหาโปรแกรมเมอร์ประจำหรือฟรีแลนซ์

รายละเอียดเพิ่มเติม