หางาน Freelance / Full Time

สำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการหางาน Part time หรือ Programmer ที่ต้องการหางานประจำ กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง

Sideimg-segment02
 • MM slash DD slash YYYY
  ระบุประสบการณ์ในแต่ละ Programming Languages ที่ใช้
  พร้อมทั้งระบุประสบการณ์ในแต่ละ Technology (เช่น Database, Project Management) เป็นต้น
 • Drop files here or
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, docx, Max. file size: 150 MB, Max. files: 10.
   กรณีบริษัท – กรุณาแนบหลักฐานการจดทะเบียนบริษัททั้งหมด กรณีบุคคล – กรุณาแนบบัตรประชาชน
  • MM slash DD slash YYYY

  *ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน

  เนื่องด้วยมีบริษัทและบุคคลหลายรายติดต่อมาที่สมาคมฯ เพื่อให้ช่วยหา Freelance ให้ ทางสมาคมจะเลือกจาก Freelance ที่อยู่ในระบบ Verified by Thai Programmer Association ก่อน จากนั้นจึงเลือกจาก Freelance ทั่วๆ ไป

  ขั้นตอนการสมัครระบบ Verified by Thai Programmer Association

  1. จัดส่งเอกสารยืนยันว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีจากผู้ว่าจ้าง อย่างน้อย 1 ราย อัพโหลดรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่าง
   • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, docx, zip, rar, Max. file size: 150 MB, Max. files: 10.
     ตัวอย่างของเอกสารยืนยันที่เหมาะสมควรมีข้อมูลดังนี้ บริษัทหรือชื่อผู้ว่าจ้าง, ชื่องานที่ว่าจ้าง, Platform (เช่น Web, Android), Technology ที่ใช้งานทั้งหมด, มูลค่างาน (ถ้าใส่จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น), ระยะเวลาการทำงาน (เป็นจำนวนเดือน หรือจำนวนวัน), รีวิวผลงานของผู้ว่าจ้าง, ลายเซ็นรับรองจากผู้ว่าจ้าง
   • รอเรียกสัมภาษณ์จากทางสมาคมฯ
   • รอประกาศผลว่าผ่านการ Verified by Thai Programmer Association เพื่อนำเอกสารรับรอง (เป็นไฟล์ PDF) ไปใช้อ้างอิงในการรับงานได้

   ระดับของระบบ Verified by Thai Programmer Association

   ทางสมาคมแบ่งระดับของสมาชิกที่ Verified แล้วดังนี้

   1 ดาว

   Verified ผ่าน แต่ยังไม่เคยรับงานผ่านสมาคมฯ หรือ Partner ของสมาคม

   2 ดาว

   Verified ผ่าน และเคยรับงานผ่านสมาคมฯหรือ Partner ของสมาคมอย่างน้อย 2 งาน

   3 ดาว

   Verified ผ่าน และเคยรับงานผ่านสมาคมฯหรือ Partner ของสมาคมมากกว่า 5 งาน

   การช่วยเหลือ Freelance ในกรณีที่โดนผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ

   เนื่องด้วยสมาคมฯมีทีมงานที่จํากัด สมาคมจึงจะทำการสนับสนุนเฉพาะกรณีที่เกิดการว่าจ้างผ่านเราเท่านั้น

   • ให้คำปรึกษาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
   • เป็นตัวกลาง ประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อให้หาทางออกร่วมกัน
   • จัดหาทีมกฎหมายภายใต้งบประมาณที่จำกัด ในกรณีที่จำเป็น

   สมาคมเป็นเพียงตัวกลางในเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น โดยทางสมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานใดๆก็ตาม

   *รายชื่อทั้งหมดของ Freelance จะไม่ถูกเปิดเผยต่อที่ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเราเลือก Freelance นั้นๆ ในการทำงาน