บทสัมภาษณ์โปรแกรมเมอร์

Programmer Interview by สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอนที่ 3 – วัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ

1. ช่วยกรุณาแนะนำตัวคร่าวๆให้พวกเรารู้จักด้วยครับ (ชื่อ ...

Read more

Programmer Interview by สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ตอนที่ 2 - อานนท์ ปุ้ยตระกูล (ปี 3 ม.มหิดล)

1. ช่วยกรุณาแนะนำตัวคร่าวๆให้พวกเรารู้จักด้วยครับ (ชื่อ ...

Read more