โครงการ

โครงการทั้งหมดจากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

1. Software Park Thailand Codecamp - http://codecampthailand.com/
2. Codemania - รวมกลุ่ม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ Update เทคโนโลยีใหม่ๆ เนื้อหาจัดแน่นตลอด 1 วันเต็ม
3. Great Companies Great Code Culture - รวบรวมบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เหมาะสมกับพนักงานสาย Digital
- สามารถส่งรายชื่อบริษัท หรือบริษัทที่ท่านคิดว่ามีการสนับสนุนพนักงานสาย Digital ได้ดี ที่
4. Young Coder Camp - ค่าย 3 วัน เพื่อยกระดับความสามารถ เป็น Coder ตัวจริง
5. Thai Programmer Code Partner - สร้างกลุ่มตัวแทนแต่ละสถานศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนสมาคมและยกระดับการเขียน Program ในแต่ละสถานที่
6. Code Communities - สนับสนุนทุน เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่สร้างสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับแวดวง Programmer ไทย
7. Code Awareness - แนะแนวสถานศึกษาต่างๆ และช่วยคิดหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้แต่ละสถานศึกษา เข้าใจถึงสายงาน IT มากขึ้น
- ปัจจุบัน ตัวแทนจากสมาคมเป็นผู้ร่วมร่างหลักสูตร IT สำหรับอาชีวะ
8. Code Live - สอน Online Live ตามหัวข้อต่างๆ Update Trend รายสัปดาห์
9. Code Inspiration - ตามติดชีวิต Coder ที่ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมฯ เพื่อที่เป็นกำลังใจให้คนที่ต้องการเป็น Code หรือทำงานสาย IT
10. Online Course with Classwin - รวบรวม Course Online ดีๆ กับ Partner ของเรา
11. 30 วัน 30 Courses ช่วยเหลือ COVID-19 - บริจาคเพียงเท่าไหร่ก็ได้ ก็ได้เรียน Course Online 30 วัน ทันที <a href="http://https://www.thaiprogrammer.org/2020/04/tpa-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-sme-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0/" rel="noopener" target="_blank">รายละเอียดอื่นๆ ดูที่นี่
12. Code Clinic - เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือบริษัท เพื่อยกระดับ กระบวนการทำงานของบริษัท

โครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
1. Digital Skill (with DEPA)- https://digitalskill.org/