คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์ของสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup)

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์ของสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวและแสดงวิสัยทัศน์ของสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) ณ สถาบันนวัตรกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานได้ร่วมฟังเสวนา และวิสัยทัศน์จาก ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม และคณะกรรมการการค้าสตาร์ทอัพไทย และได้พบปะสังสรรค์ Networking Party กับหน่วยงานชั้นนำ

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอขอบคุณสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) ที่เชิญสมาคมของเราเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup Alliance) สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศไทยในทุกภาคส่วน ในการเข้าร่วมครั้งนี้จะช่วยผลักดันกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโต และช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป