สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ LOCA บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำในประเทศลาว

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ LOCA บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำในประเทศลาว

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ LOCA บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำในประเทศลาว ที่ให้บริการเรียกรถขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ ได้ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมเมอร์ พร้อมทั้งโอกาสของ Startup ในประเทศลาว รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

#TPA
#Loca #ThaiProgrammer