คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Coding ในชีวิตประจำวัน ให้กับคณะครู และนักเรียน

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Coding ในชีวิตประจำวัน ให้กับคณะครู และนักเรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Coding ในชีวิตประจำวัน ให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา

ในปัจจุบันหลายโรงเรียนทั่วโลกได้จัดการเรียนการสอน Coding ให้เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานที่ถูกบรรจุในหลักสูตรให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในโรงเรียน โดยเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิด การวางแผนอย่างเป็นระบบ และนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ