สิ้นสุดลงไปแล้วกับงาน QA Meetup เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ LSEG Office โดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ LSEG, Krungsri Nimble และ Doppio TECH

สิ้นสุดลงไปแล้วกับงาน QA Meetup เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ LSEG Office โดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ LSEG, Krungsri Nimble และ Doppio TECH
สิ้นสุดลงไปแล้วกับงาน QA Meetup เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ LSEG Office จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ LSEG, Krungsri Nimble และ Doppio TECH นับเป็นการรวมตัวของ speakers ทั้ง 7 ท่านเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กันภายในงาน
.
โดยงานนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเต็มจำนวน 100 ที่นั่ง ภายในงานนี้มีการบรรยายโดย speaker จำนวน 7 ท่าน โดยมาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ QA และแต่ละหัวข้อได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฟังเสนอความคิดเห็นและตอบคำถาม
.
นอกเหนือจาก session การให้ความรู้แล้ว ยังมี networking เป็นพื้นที่พบปะ สร้างโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้าง connection แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
.
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานและผู้ฟังจากทาง online ที่ให้ความสนใจในงานครั้งนี้ ทางสมาคมขอขอบคุณ LSEG, Krungsri Nimble และ Doppio TECH ที่สนับสนุนงานนี้ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในงาน Meetup ครั้งต่อไป!
สำหรับใครที่พลาดงานนี้ไปสามารถติดตาม Live บรรยากาศในงานย้อนหลังได้ที่
 
.