ตั๋วงาน Codemania หมดภายใน 8 นาที

ด้วยเนื้อหางานที่ตอบโจทย์ชาวโปรแกรมเมอร์ไทย ส่งผลให้ตั๋วงานที่เปิดให้จองกันตอน วันที่ 10/10 เวลา 10:10 หมดภายใน 8 นาที !!

ทางทีมงานหวังว่างานนี้จะก่อใหเกิดการรวมกลุ่มของโปรแกรมเมอร์และสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

งาน Codemania ครั้งที่ 01 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว !!

จองตั๋วงาน
กดจองได้ที่นี่
รายละเอียดงาน
1. วันเวลาและ สถานที่

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
สถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ค่าเข้างาน
ฟรี

3. จำนวนคนที่เปิดรับเข้าร่วมงาน
ไม่เกิน 120 คน

กำหนดการ

เวลา
รายการ

08:00 - 09:00 น.
เตรียมงาน สถานที่และอุปกรณ์

09:00 - 09:30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมรับคูปองอาหารกลางวัน

09:30 - 10:00 น.
เปิดงานตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเจ้าภาพร่วม กล่าวเปิดงานตัวแทนจากเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ไทย กล่าวแนะนำเครือข่ายและแนะนำกิจกรรมที่จะจัดขึ้นโดยเครือข่าย

10:00 - 11:00 น.
Keynote: "How Pantip.

Code Mania | Become a Sponsor

Sponsor Package

Bronze
Silver
Gold

Logo Size (on Poster)
100x100
150x150
200x200

Reserved Ticket
5
10
20

Job Post on Website
1
2
4

Price
5,000 baht
10,000 baht
20,000 baht

Any Codemania is free for participants, and we try to improve any facilities, food and drinks as much as possible for  Thai Programmer, also the T-shirts as well (if we have enough of sponsor). But in order to get all these things, we need sponsors.