กิจกรรมที่ผ่านมาของ TPA

“ดีป้า” ดันสตาร์ทอัพและผู้พัฒนาดิจิทัลไทย คว้า 4 รางวัลระดับอาเซียนจากเวที AICTA 2018

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ...

Read more

Code Mania 11 : Raise the bar

งาน Code Mania11 นี้ Concept คือ Raise The bar
Raise The bar จะนำเสนอถึงสิ่งที่คนไทยรู้แล้วจะทำให้เขียนโปรแกรมได้เก่งขึ้น ...

Read more

Code Mania X "ดูเบื้องหลังการทำงานของ Facebook ผ่านระบบ Configuration Management และชีวิตการทำงานเป็น Software Engineer ที่ Facebook"

งาน Code Mania X โดย เครือข่ายโปรแกรมเมอร์ไทย
ดูเบื้องหลังการทำงานของ ...

Read more