แจ้งข่าวสารกิจกรรม Programmer

พันธกิจอย่างหนึ่งของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยคือช่วยประชาสัมพันธ์งานสัมมนาหรืองานใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Programmer โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีการกระจายข่าวสารภายใต้สื่อในความดูแลของเครือข่ายเพื่อให้เกิดการกระจายความรู้สู่สังคม Programmer มากที่สุด ถ้าทางผู้จัดงานต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างล่างค่ะ