หางาน Freelance / Full Time

สำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องการหางาน Part time หรือ Programmer ที่ต้องการหางานประจำ กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง

Sideimg-segment02 • Date Format: MM slash DD slash YYYY  ระบุประสบการณ์ในแต่ละ Programming Languages ที่ใช้
  พร้อมทั้งระบุประสบการณ์ในแต่ละ Technology (เช่น Database, Project Management) เป็นต้น
 • Drop files here or

  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, docx.

  กรณีบริษัท – กรุณาแนบหลักฐานการจดทะเบียนบริษัททั้งหมด
  กรณีบุคคล – กรุณาแนบบัตรประชาชน

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน

เนื่องด้วยมีบริษัทและบุคคลหลายรายติดต่อมาที่สมาคมฯ เพื่อให้ช่วยหา Freelance ให้ ทางสมาคมจะเลือกจาก Freelance ที่อยู่ในระบบ Verified by Thai Programmer Association ก่อน จากนั้นจึงเลือกจาก Freelance ทั่วๆ ไป

ขั้นตอนการสมัครระบบ Verified by Thai Programmer Association

 1. จัดส่งเอกสารยืนยันว่ามีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีจากผู้ว่าจ้าง อย่างน้อย 1 ราย อัพโหลดรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่าง


  • Drop files here or

   Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, docx, zip, rar.

   ตัวอย่างของเอกสารยืนยันที่เหมาะสมควรมีข้อมูลดังนี้
   บริษัทหรือชื่อผู้ว่าจ้าง, ชื่องานที่ว่าจ้าง, Platform (เช่น Web, Android), Technology ที่ใช้งานทั้งหมด, มูลค่างาน (ถ้าใส่จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น), ระยะเวลาการทำงาน (เป็นจำนวนเดือน หรือจำนวนวัน), รีวิวผลงานของผู้ว่าจ้าง, ลายเซ็นรับรองจากผู้ว่าจ้าง

 2. รอเรียกสัมภาษณ์จากทางสมาคมฯ
 3. รอประกาศผลว่าผ่านการ Verified by Thai Programmer Association เพื่อนำเอกสารรับรอง (เป็นไฟล์ PDF) ไปใช้อ้างอิงในการรับงานได้

ระดับของระบบ Verified by Thai Programmer Association

ทางสมาคมแบ่งระดับของสมาชิกที่ Verified แล้วดังนี้

1 ดาว

Verified ผ่าน แต่ยังไม่เคยรับงานผ่านสมาคมฯ หรือ Partner ของสมาคม

2 ดาว

Verified ผ่าน และเคยรับงานผ่านสมาคมฯหรือ Partner ของสมาคมอย่างน้อย 2 งาน

3 ดาว

Verified ผ่าน และเคยรับงานผ่านสมาคมฯหรือ Partner ของสมาคมมากกว่า 5 งาน

การช่วยเหลือ Freelance ในกรณีที่โดนผู้ว่าจ้างเอาเปรียบ

เนื่องด้วยสมาคมฯมีทีมงานที่จํากัด สมาคมจึงจะทำการสนับสนุนเฉพาะกรณีที่เกิดการว่าจ้างผ่านเราเท่านั้น

 • ให้คำปรึกษาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
 • เป็นตัวกลาง ประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อให้หาทางออกร่วมกัน
 • จัดหาทีมกฎหมายภายใต้งบประมาณที่จำกัด ในกรณีที่จำเป็น

สมาคมเป็นเพียงตัวกลางในเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น
โดยทางสมาคมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานใดๆก็ตาม

*รายชื่อทั้งหมดของ Freelance จะไม่ถูกเปิดเผยต่อที่ใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากเราเลือก Freelance นั้นๆ ในการทำงาน