สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม

สมาชิกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจะได้รับส่วนลดคอร์สออนไลน์และสิทธิพิเศษมากมายจาก
Tech Startup และพันธมิตรของเรา