ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 1 : Introducing Yourself

ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 1 : Introducing Yourself
 

แม้ชื่อหัวข้อจะเป็น “ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT” แต่เนื้อหาในตอนนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสายงาน เพราะไม่ว่าจะเป็นที่ไหน การแนะนำตัวให้เป็นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ

 
มาเริ่มกันที่ Personal Information and Background
Personal Information and Background คือข้อมูลส่วนตัวและความเป็นมาของเราค่ะ ตัวอย่างเช่น
Hello, my name is Jim Thomson and now I work as a software developer at Google.