การสับเปลี่ยนระหว่าง Design Thinking, Lean Startup และ Agile

Shifting gears between design thinking, lean startup, and agile
การสับเปลี่ยนระหว่าง Design Thinking, Lean Startup และ Agile
แม้คำว่า “นวัตกรรม” จะฟังดูน่าตื่นเต้นเร้าใจ แต่งานหลักของเหล่าที่ปรึกษาให้กับผู้สร้างนวัตกรรม คือการลดความเสี่ยงในกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจำเป็นต้องถูกลดให้ต่ำมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

(more…)