Recent articles

TPA เปิดตัวโครงการ “SME ไทยและชาวเน็ตร่วมใจ เรียนด้วยได้บุญด้วย” ร่วมช่วย COVID-19

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย หรือ Thai Programmer Association (TPA) เล็งเห็นถึงผลกระทบของวิกฤตจากสถานการณ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายลิขสิทธิ์ : แนวทางการร่างข้อกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ (EULA) ตอนที่ 2

ตามที่บทความที่แล้วค้างไว้เรื่องแนวทางการร่างข้อกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายลิขสิทธิ์ : แนวทางการร่างข้อกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ (EULA) ตอนที่ 1

ในการใช้งานซอฟต์แวร์โดยทั่วไป ทุกคนน่าจะเคยผ่านตาข้อกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

อ่านบทความทั้งหมด

OUR OBJECTIVES