สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรม”Flutter Meetup 2022″ โดยร่วมกับ PALO IT Thailand x True Digital Park x Thai Programmer และ Thai Flutter Developer ณ True Digital Park

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรม”Flutter Meetup 2022″ โดยร่วมกับ PALO IT Thailand x True Digital Park x Thai Programmer และ Thai Flutter Developer ณ True Digital Park

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรม"Flutter Meetup 2022" โดยร่วมกับ PALO IT Thailand x True Digital Park x Thai Programmer และ Thai Flutter Developer ณ True Digital Park

ในกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมพูดคุย และร่วมฟัง Speaker ทั้ง 3 ท่าน ในหัวข้อ

▪️ Flutter Vs React vs Vue for web development in 2022 (Flutter For Web)
▪️ Flutter State of Desktop (1st talk + kiosk demo)
▪️ Advanced error handling without try catch block in UI layer (Flutter Mobile)
▪️ Panel Discussion: common mistake in Flutter

#TPA #ThaiProgrammer #PALOIT #TrueDigitalPark
#Flutter #Meetup