คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมงาน NoSQL Meetup @Bangkok ณ Agoda Office at Central World จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Couchbase และ Agoda ในฐานะ community ประเทศไทย กับบริษัท Couchbase บริษัทสหรัฐอเมริกา

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมงาน NoSQL Meetup @Bangkok ณ Agoda Office at Central World จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Couchbase และ Agoda ในฐานะ community ประเทศไทย กับบริษัท Couchbase บริษัทสหรัฐอเมริกา

วานนี้ 17 พฤษภาคม 2566 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมงาน NoSQL Meetup @Bangkok ณ Agoda Office at Central World จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Couchbase และ Agoda ในฐานะ community ประเทศไทย กับบริษัท Couchbase บริษัทสหรัฐอเมริกา

ภายในงาน ชาว Developer ได้ร่วมอัปเดตความรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพ data เพื่อพัฒนาแอปฯ และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ NoSQL และ speaker ซึ่งภายในงาน คุณไพบูลย์ ก็ร่วมเป็นหนึ่งใน speaker ที่มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของ data landscape ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่การพัฒนา และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม

 

#ThaiProgrammerAssociation

#TPA