สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเข้าร่วมหารือกับท่านภิมุก สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องงาน National Coding Day และเปิดโอกาสให้ยื่นเรื่อง โครงการไทยต้องรอด

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยเข้าร่วมหารือกับท่านภิมุก สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องงาน National Coding Day และเปิดโอกาสให้ยื่นเรื่อง โครงการไทยต้องรอด

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมหารือกับท่านภิมุก สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องงาน National Coding Day และเปิดโอกาสให้ยื่นเรื่อง โครงการไทยต้องรอด

สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้หารือเกี่ยวกับงาน National Coding Day ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงานมีจัดการแข่งขัน Hackathon : Bangkok Digipolis ซึ่งได้ขอโจทย์การแข่งขันจากทางกรุงเทพมหานคร และเชิญท่านชัชชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาร่วมกล่าวเปิดงานที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ อุปนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้มีโอกาสยื่นเรื่อง โครงการไทยต้องรอด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้ร่วมมือกับ โปรแกรมเมอร์จิตอาสา และสภากาชาดไทย เป็นแอปพลิเคชันช่วยจัดการ Home Isolation ของผู้ป่วยโควิด และช่วยจัดระบบการจัดการของบริจาค เพื่อให้ผู้รับบริจาค และผู้ให้บริจาคได้รับ-บริจาคของได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

โดยในโอกาสนี้ ท่านภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวชื่นชมแอปพลิเคชัน โครงการไทยต้องรอด ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดี ตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลน และเข้าถึงของบริจาคได้อย่างดี

ทั้งนี้ ท่านภิมุข ยังได้ยื่นเสนอให้ทำแอปพลิเคชันมาจัดการ การบริจาคของสำหรับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นบ่อยอยู่ในขณะนี้ ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยยินดีเป็นอย่างยิ่ง พร้อมที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว รวมถึงโครงการไทยต้องรอด เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้บริการให้มากขึ้น และมุ่งมั่นสร้างสรรค์แอปพลิเคชันใหม่ๆ ต่อไป

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอขอบพระคุณ ท่านภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เปิดโอกาสให้สมาคมได้ร่วมหารือ และยื่นเรื่องในครั้งนี้ด้วย ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการหารือในครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหานอกพื้นที่กรุงเทพมหานครสืบต่อไป