สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย – บริษัท Kok Kok จำกัด จับมือลงนาม MOU มุ่งพัฒนาสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ และพัฒนาสายอาชีพโปรแกรมเมอร์

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย – บริษัท Kok Kok  จำกัด จับมือลงนาม MOU มุ่งพัฒนาสร้างความรู้ด้านซอฟต์แวร์ และพัฒนาสายอาชีพโปรแกรมเมอร์
.
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำโดย นายไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมฯ, นายอภินันท์ วรตระกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และนายเอกนรินทร์ ศิริทรัพย์ กรรมการและนายทะเบียนสมาคมฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก Mr. Anousit Koulavong ผู้อำนวยการ บริษัท Kok Kok จำกัด และคณะ เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือพัฒนาความรู้ด้านซอฟต์แวร์ (software) และฮาร์ดแวร์ (hardware) ณ ประเทศลาว
.
.
จุดประสงค์ของการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกบริษัท กระตุ้นความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร และสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ในประเทศลาว ด้วยเหตุนี้ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงที่จะลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
.
โดยการทำ MOU ครั้งนี้ ทั้ง 2 องค์กร มีความตั้งใจที่จะผลักดันสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ให้ก้าวหน้า เพิ่มจำนวนคนที่มีประสิทธิภาพในสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
.
.
ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้ง 2 องค์กร ทั้งกิจกรรมในไทย และลาว ติดตามได้ทางเพจสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (https://www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety)
.
ขอขอบคุณสำนักข่าว Laoedaily
.