สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Software Park จัดงาน Speed Dating Day เป็นครั้งที่ 12 ต่อเนื่องมาจากงาน Codecamp เปลี่ยนอาชีพอื่นเป็นโปรแกรมเมอร์ใน 3.5 เดือน

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Software Park จัดงาน Speed Dating Day  เป็นครั้งที่ 12 ต่อเนื่องมาจากงาน Codecamp เปลี่ยนอาชีพอื่นเป็นโปรแกรมเมอร์ใน 3.5 เดือน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Software Park จัดงาน Speed Dating Day ณ Software Park เป็นครั้งที่ 12 ต่อเนื่องมาจากงาน Codecamp เปลี่ยนอาชีพอื่นเป็นโปรแกรมเมอร์ใน 3.5 เดือน
ภายในงานได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน ร่วมนำเสนอผลงานต่อผู้ประกอบการดิจิตอลมากถึง 13 บริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท โดยจัดพื้นที่ไว้สำหรับพูดคุย สัมภาษณ์โดยตรงกับบริษัท พร้อมรับเข้าทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำ
.
ในปัจจุบันโครงการ Codecamp ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 13 แคมป์ที่เปลี่ยนคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมให้กลายเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ภายใน 3.5 เดือนสำหรับแคมป์เรียนสด และ 6 เดือนสำหรับคอร์สออนไลน์ เปลี่ยนคนจากสายอาชีพอื่น มาเป็นโปรแกรมเมอร์ เปลี่ยนมาแล้วมากกว่า 300 ชีวิต เพื่อแก้ปัญหาโปรแกรมเมอร์ขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน
.
ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณ Software Park ที่สนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดโครงการ Codecamp และ Speed Dating Day มาด้วยดีตลอด สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ พัฒนาและผลิตบุคลากรในสายอาชีพโปรแกรมเมอร์ต่อไป