จบลงไปแล้วสำหรับงาน TPA Internship หาที่ฝึกงานให้นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

จบลงไปแล้วสำหรับงาน TPA Internship หาที่ฝึกงานให้นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
จบลงไปแล้วสำหรับงาน TPA Internship หาที่ฝึกงานให้นักศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
งาน TPA Internship นี้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีตัวเลือกบริษัทเข้าฝึกงานงานได้มากขึ้น และเป็นงานที่จะช่วยให้น้องๆ นักศึกษาได้พูดคุย และเข้าสัมภาษณ์กับบริษัทที่อยากเข้าไปร่วมทำงานด้วย
    
โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดหางานให้น้องนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสหกิจหรือฝึกงานของบริษัทก็ตาม งานที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมงานมากกว่า 60 คน และมีบริษัทเข้าร่วมถึง 10 บริษัท ทั้ง Krungsri Group, MetaversXR, Gofive เป็นต้น
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสยามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะนำพาให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ช่วยพัฒนาต่อยอดในอาชีพในอนาคตของนักศึกษาได้