สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ลงนามข้อตกลง MOU ณ ประเทศลาว ร่วมกับ Lao Telecom เพื่อร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ลงนามข้อตกลง MOU ณ ประเทศลาว ร่วมกับ Lao Telecom เพื่อร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์
.
วันที่ 28 มีนาคม 2566 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำโดย คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคม และคุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ อุปนายกสมาคม ได้เดินทางไปลงนามข้อตกลง MOU ณ ประเทศลาว ระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ Lao Telecom เพื่อร่วมมือ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์
.
   
.
จุดประสงค์และการดำเนินงานของสัญญาฉบับนี้ เน้นไปที่การพัฒนาทักษะของบุคลากรในด้านซอฟต์แวร์ การวิจัยและนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ของ Lao Telecom นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียน พัฒนาบุคลากร รวมถึงการเปิดความร่วมมือทางเทคนิคและการสร้างโครงการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อช่วยเสริมสร้างความสามารถและพัฒนาองค์กรให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
.
.
นอกจากการลงนาม MOU คุณพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ ได้ขึ้นร่วมบรรยายในหัวข้อ ‘AI Technology Talk : Chat GPT เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก’ ซึ่งเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยี Chat GPT ที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี AI ที่มีศักย์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันและอนาคต