จบลงไปแล้วกับกิจกรรม April Meet Up “The Future of Farming: How AgriTech and AI are Changing the Game” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ True Digital Park

จบลงไปแล้วกับกิจกรรม April Meet Up “The Future of Farming: How AgriTech and AI are Changing the Game” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ  True Digital Park
จบลงไปแล้วกับกิจกรรม April Meet Up "The Future of Farming: How AgriTech and AI are Changing the Game" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ Townhall M ชั้น 6, True Digital Park โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย x True Digital Academy x True Digital Park House of Digital Academy (HODA)
.
.
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 sessions ใน session แรก พบกับ speaker ทั้ง 2 ท่าน คุณหนึ่ง บดินทร์ มิลินทางกูร และคุณเอ๋ พิชัย องค์วาสิฏฐ์ จาก AXONS ร่วมพูดคุยถึงเรื่องการมาถึงของยุคเกษตรเทคโนโลยีและการที่ AI เข้ามามีบทบาทในการเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น มาต่อกันที่ session 2 พบกับ speaker คุณอิ๊ก กมล จึงเสถียรทรัพย์ จาก HiveGround พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอื่นๆ ในภาคการเกษตร แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรได้
.
 
.
สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ สามารถดู Live ย้อนหลังได้ที่ >
.
ร่วมติดตามกิจกรรม Meet Up และกิจกรรมอื่น ๆ ของทางสมาคมฯ ได้ทางเพจสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และทาง website : https://www.thaiprogrammer.org/
.