การสับเปลี่ยนระหว่าง Design Thinking, Lean Startup และ Agile

Shifting gears between design thinking, lean startup, and agile
การสับเปลี่ยนระหว่าง Design Thinking, Lean Startup และ Agile
แม้คำว่า “นวัตกรรม” จะฟังดูน่าตื่นเต้นเร้าใจ แต่งานหลักของเหล่าที่ปรึกษาให้กับผู้สร้างนวัตกรรม คือการลดความเสี่ยงในกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงจำเป็นต้องถูกลดให้ต่ำมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

(more…)

ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 1 : Introducing Yourself

ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT ตอนที่ 1 : Introducing Yourself
 

แม้ชื่อหัวข้อจะเป็น “ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้าน IT” แต่เนื้อหาในตอนนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสายงาน เพราะไม่ว่าจะเป็นที่ไหน การแนะนำตัวให้เป็นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ

 
มาเริ่มกันที่ Personal Information and Background
Personal Information and Background คือข้อมูลส่วนตัวและความเป็นมาของเราค่ะ ตัวอย่างเช่น
Hello, my name is Jim Thomson and now I work as a software developer at Google.