จบลงไปแล้วกับกิจกรรม Monthly Meet Up debate มันๆ ในงาน High Code vs Low Code จัดขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ร้าน Clazy Café

จากกระแสดราม่าร้อนแรงที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล จึงนำไปสู่การจัดกิจกรรม Meet Up ในงาน High Code vs Low Code จัดขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ร้าน Clazy Café โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 40 คน ในรูปแบบการ debate ระหว่างทีม Low Code นำโดย คุณตั้ม ณปนายุ ศิริกระจ่างศรี TBNsoftware และคุณแชมป์ นริศร ลิมสวัสดิ์ไพศาล Microsoft Thailand และทีม High Code นำโดย คุณออม ก้องเกียรติ คุณพาณิชย์โชติ Brikl และคุณเปรม กิตติกร ประเสริฐศักดิ์ borntoDev ได้ร่วม dabate ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เช่น ทักษะที่จำเป็นของทั้ง 2 แบบ และ ระยะเวลาในการเรียนรู้ (learning curve), ความรวดเร็ว และความเสี่ยงในการพัฒนา, ข้อกำจัด และความท้าทาย High Code และ Low Code, โอกาส และการเติบโตในสายอาชีพ, High Code และ Low Code สามารถทำงานร่วมกันได้ไหม หรือต่อยอดอย่างไรได้บ้าง เป็นต้น

หลังจบการ debate ยังต่อด้วยกิจกรรม Networking ร่วมพบปะพูดคุย สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และแชร์ความรู้ ประสบการณ์ไปกับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกรางวัล โดยทาง Talance ได้แจกรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถึง 2 รางวัลด้วยกัน

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอขอบคุณ Speakers ทั้ง 2 ทีม ที่มาร่วม debate และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน รวมถึง Moderators ทั้ง 2 ท่าน ที่ช่วยดำเนินรายการผ่านไปด้วยดี และที่สำคัญขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่สนับสนุนสมาคมฯ มาด้วยดีตลอด รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานทุกท่านที่ทำให้กิจกรรม Meet Up ในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรม
Monthly Meet Up ในเดือนถัดไป

สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ สามารถดู Live ย้อนหลังได้ที่ >
https://www.

กฎหมายลิขสิทธิ์ : แนวทางการร่างข้อกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ (EULA) ตอนที่ 2

ตามที่บทความที่แล้วค้างไว้เรื่องแนวทางการร่างข้อกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ (EULA) ที่ได้นำ EULA ของ Windows 10 มาเป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย สัปดาห์นี้ก็จะมาเข้าสู่เรื่องสิทธิในการใช้งานที่พึงกำหนดสำหรับการให้ใช้งานซอฟต์แวร์ทั่วไปครับ

การติดตั้งและสิทธิในการใช้

ผู้ใช้นั้นได้รับสิทธิในการใช้ (licensed) มิใช่กรรมสิทธิ์ โดยภายใต้ข้อกำหนดนี้ เราได้ให้สิทธิคุณในการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งชุดบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อใช้งานโดยบุคคลใดคนหนึ่งในเวลาใด ๆ ตราบเท่าที่คุณได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ การได้รับการอัพเดทหรืออัพเกรดจากซอฟต์แวร์ที่มิใช่ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากไมโครซอฟท์ หรือแหล่งที่ได้รับอนุญาตอื่นมิได้ทำให้ซอฟต์แวร์ต้นฉบับของคุณหรือฉบับอัพเดทหรืออัพเกรดของคุณนั้นกลายเป็นฉบับที่ได้รับอนุญาต และในกรณีเช่นว่านั้น คุณไม่ได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์นี้

ข้อความสำคัญที่จำเป็นต้องมีนั้นคือผู้ใช้งานนั้นมีสิทธิเหนือซอฟต์แวร์นั้นอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปนั้นจะกำหนดว่าผู้ใช้มีสิทธิในการใช้ (Licensing) มิใช่การได้กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของ (Ownership) เนื่องจากในการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์นั้น ผู้พัฒนายังคงความเป็นเจ้าของหรือมีลิขสิทธิ์เหนือ Source code และผู้ให้ใช้สิทธิ (Licensor) ยังอาจกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมได้อีกว่าผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานในรูปแบบอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ

ไมโครซอฟท์ขอสงวนสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ที่มิได้อนุญาตให้แก่ผู้ใช้งานอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ โดยการอนุญาตใช้งานนี้มิได้อนุญาตให้คุณดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ใช้หรือจำลองฟีเจอร์ของซอฟท์แวร์แยกต่างหากจากซอฟท์แวร์

(ข) เผยแพร่ ทำสำเนา (นอกเหนือไปจากการทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่ได้รับอนุญาต) ให้ยืม หรือให้เช่าซอฟท์แวร์

(ค) โอนสิทธิในซอฟท์แวร์ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดนี้)

(ง) หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคหรือข้อจำกัดใด ๆ ในซอฟท์แวร์

(จ) ใช้ซอฟท์แวร์ในลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อการโฮสท์ติ้งในเชิงพาณิชย์ อนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายสามารถใช้ซอฟท์แวร์ได้พร้อมกันบนเน็ตเวิร์ค ติดตั้งซอฟท์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์และอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้จากสถานที่อื่น หรือติดตั้งซอฟท์แวร์บนอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับผู้ใช้ผ่านทางระยะไกลเท่านั้น

(ฉ) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลย้อนกลับ หรือแยกส่วนซอฟท์แวร์ หรือพยายามดำเนินการเช่นว่านั้น เว้นแต่และเท่าที่การห้ามดำเนินการเช่นว่านั้น (ก) สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ (ข) สามารถทำได้ตามเงื่อนไขการอนุญาตที่ใช้สำหรับบางส่วนที่เป็นส่วนชิ้นงานสาธารณะที่อาจรวมอยู่ในซอฟท์แวร์ หรือ (ค) จำเป็นเพื่อแก้ไขบัคในไลบรารี่ใด ๆ ภายใต้ GNU Lesser General Public License ที่รวมอยู่หรือเชื่อมถึงโดยซอฟท์แวร์ และ

(ช) เมื่อใช้ฟีเจอร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นเพื่อขัดขวางการใช้งานของบุคคลอื่น หรือพยายามเข้าถึงหรือใช้บริการ ข้อมูล บัญชี หรือเน็ตเวิร์คในวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต

โดยในส่วนสำคัญของข้อจำกัดทั่วไปจะเป็นการห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลย้อนกลับ (decompile) หรือแยกส่วนซอฟท์แวร์ เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนายังคงได้รับการคุ้มครองครับ ส่วนในข้ออื่น ๆ นั้นสามารถพิจารณาใส่เพิ่มเติมหรือลบทิ้งได้ตามแต่ประเภทของซอฟท์แวร์ โดยมีข้อสังเกตว่าใน EULA ที่ผมยกมานั้นจะเป็นสำหรับ Windows 10 Home edition ที่จะระบุห้ามการใช้งานในลักษณะ Server เอาไว้ครับ

สำหรับบทความถัดไปจะยังคงพูดถึงเรื่อง EULA กันต่อในประเด็น Privacy Notice ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่และสำคัญเมื่อพิจารณาถึงพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใกล้จะมีผลบังคับใช้ใกล้ ๆ นี้กันนะครับ

ณัฐพล สุรรัตน์รังษี

มีคำถาม? ดรอปอีเมลมาได้ที่ nattapon.

เหตุใดคุณจึงต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงประสบการณ์ผู้ใช้งานในฐานะโปรแกรมเมอร์

ตลอดเวลามนุษย์ล้วนมีการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ หนึ่งในความต้องการคือซอฟต์แวร์บางชนิดที่ให้ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เดสก์ทอป แอปพลิเคชันมือถือทั่วไป และเว็บไซต์  ข้อมูลและเนื้อหาจะถูกประมวลผลด้วยสายตาเพื่อให้ผู้ใช้อ่านออกและเข้าใจได้ง่าย โดยเฉลี่ยผู้ใช้งานไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและฟังก์ชั่น ดังนั้นการอินเทอร์เฟซระหว่างผู้ใช้งานกับคุณลักษณะซอฟต์แวร์คือส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟิก

ความสำคัญของการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

สิ่งที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ (UI) และ ประสบการณ์จากผู้ใช้(UX) กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการพัฒนา การออกแบบจากประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นตัวกำหนดด้านการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานโดยรวม ขณะที่มีการโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ จำนวนการคลิกจากหน้าแรกไปสู่เป้าหมาย หรือความเรียบง่ายและชัดเจนในการนำทาง การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอและการโต้ตอบของแอปพลิเคชัน การสร้างแบรนด์และ จินตนาการ  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นระหว่างสองฝ่าย โดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถทำงานโดยปราศจากอีกฝ่ายได้

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้งานจำนวนมากใช้แอปพลิเคชันของคุณมากที่สุด คุณต้องคำนึงถึงการออกแบบของ UI / UX Thinkwik ได้สรุปความสำคัญของการออกแบบ UI / UX อย่างสมบูรณ์แบบในโพสต์บล็อกของเขา

เป้าหมายหลักของธุรกิจทุกประเภทคือการเพิ่มยอดขายและขยายการเติบโตของธุรกิจ  การออกแบบ UX / UI มีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้  การออกแบบแอปพลิเคชัน UX / UI ช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้งานและความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นตัวช่วยในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชันโดยเฉพาะ

ความเป็นจริงของการออกแบบ UI / UX

ทีมส่วนหน้าในอุดมคติประกอบด้วยโปรแกรมเมอร์ซึ่งทำงานและสื่อสารกับระบบอื่น ๆ เป็นหลัก นักออกแบบ UI หนึ่งรายหรือมากกว่า นักออกแบบ UX หนึ่งรายหรือมากกว่า และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและผู้ใช้บางรายขึ้นอยู่กับโปรเจคที่พวกเขากำลังทำ

หากทีมของคุณเป็นเช่นนี้ถือว่าทำได้ดี แต่น่าเสียดายที่ทีมส่วนหน้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป บางครั้งพวกเขาไม่มีนักออกแบบ UI / UX บางครั้งโปรเจคและทีมเล็กเกินไป บางครั้งการออกแบบ UI จัดโดยเอเจนซี่ภายนอก หรือลูกค้าคิดว่าเขาไม่ต้องการนักออกแบบ โดยปกติทีมที่มีขนาดเล็กสุดจะประกอบด้วยโปรแกรมเมอร์อย่างน้อยหนึ่งคนขึ้นไป ดังนั้นโปรแกรมเมอร์จึงเรียนรู้ที่จะพัฒนาประสบการณ์การใช้งานที่ดี ไม่อย่างนั้นผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะดูแล้วรู้สึกเหมือนเป็นเว็บไซต์ในปี 1990

ประสบการณ์ของฉัน

ฉันเข้าร่วมทีมขนาดเล็กสุดหลายครั้งแล้ว  ฉันและเพื่อนร่วมทีมใช้รายละเอียดการออกแบบที่เราชอบมากที่สุดและฉันสังเกตว่าการออกแบบ UI / UX ของผลิตภัณฑสุดท้ายรู้สึกว่าทั้งไม่แย่และไม่ดี การโต้ตอบกับแอปพลิเคชันนั้นน่าอึดอัด พวกเราไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมเป็นเช่นนี้เพราะทุกอย่างมีโครงสร้างที่สมเหตุสมผล พวกเราไม่ได้จัดการเรื่องออกแบบภาพ พวกเราพัฒนาทัศนวิสัยอุโมงค์

ฉันเริ่มค้นคว้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ฉันค้นหากฎที่พอเข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผลซึ่งสามารถนำไปใช้กับโครงการที่มีอยู่ได้ ฉันหวังว่าจะได้พบกับการดัดแปลงเล็กน้อย 2 ถึง 3 อย่างที่ทำให้เกิดความแตกต่าง แต่ฉันพบการแก้ปัญหากว่า 20 เรื่องที่ต้องแปลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ขัดกับความรู้สึกการใช้งานในขณะที่ผู้ใช้ชอบมัน อย่างไรก็ตามการปรับปรุงไม่ยิ่งใหญ่พอและฉันอยากรู้ว่าทำไมประสบการณ์ของฉันจึงแตกต่างอย่างมากจากประสบการณ์ของผู้ใช้รายอื่น

วิธีการของฉัน

เมื่อใดก็ตามที่ฉันเจอปัญหาที่ดูยากฉันมักใส่หูฟัง เปิดเพลงและทำสมองให้ผ่อนคลาย หลังจากนั้นไม่กี่นาทีฉันกลับไปที่ประเด็นนั้นและมองปัญหาด้วยมุมมองใหม่ ดังนั้นฉันจึงใช้วิธีนี้ในการทดสอบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ในไม่ช้าฉันก็เกิดไอเดียเกี่ยวกับข้อเสียของการเป็นโปรแกรมเมอร์ สมองมักสั่งการตรงข้ามกับสัญชาตญาณ ด้วยเสียงเพลงในหูของฉัน ฉันสังเกตเห็นการออกแบบส่วนหน้าที่ไม่ได้ใช้งานง่าย นอกจากนี้ฉันได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงรายละเอียดการออกแบบเป็นครั้งแรก

สติปัญญา กับ สัญชาตญาณ

เมื่อใดที่มีสิ่งเร้ามากระตุ้น สมองก็จะมีกระบวนการกระตุ้นเช่นเดียวกัน ในตอนแรกมันจะตรวจสอบกระบวนการตอบสนองและสัญชาตญาณ สมองใช้เวลาเสี้ยววินาทีในการตัดสินว่าสิ่งเร้านั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ หลังจากนั้นจึงเริ่มกระบวนการประมวลผลโดยใช้ตรรกะ ดังนั้นสมองจึงใช้ความรู้จากสิ่งที่รับมา คล้ายกันกับเวลาที่ผู้ใช้พบเจอหน้าจอด้วยตา ในตอนแรกมันจะทำการสแกนส่วนต่อประสานของผู้ใช้งานเพื่อแยกสีและพื้นที่หรือสิ่งที่คุ้นเคยและสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าสังเกตเห็นได้ยาก เช่น “มีสิ่งสำคัญที่มุมขวาบน” (อาจเป็นปุ่มกดให้ดำเนินการ) “มีบางสิ่งที่เป็นอันตรายทางด้านซ้าย” (โฆษณาที่มีสีสัน), “หน้าต่างนี้ดูทันสมัย” (สีหลักอาจเป็นสีน้ำเงิน) หรือ “องค์ประกอบนี้รู้สึกคุ้นเคย” วอทส์แอฟ, โทรศัพท์ หรือสัญลักษณ์ดาวน์โหลด ตอนนี้สมองเริ่มวิเคราะห์และตีความข้อความ เส้นขอบกราฟิกและทุกสิ่งที่สัญชาตญาณไม่สามารถทำได้ คุณตระหนักได้ว่าเส้นขอบที่คุณเห็นเป็นตัวแยกเนื้อหาและตัวเลขหลังจากที่สัญลักษณ์ในโทรศัพท์เป็นตัวเลข หัวเรื่องเป็นตัวบอกคุณว่าหน้าต่างนั้นเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร์ สัญลักษณ์ในโทรศัพท์ที่ดีควรเหมาะสมกับตัวเลขในโทรศัพท์ โทนสีฟ้าถูกทำขึ้นสำหรับหัวข้อของบทความทางวิทยาศาสตร์ คุณเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วเพราะสัญชาตญาณสังเกตเห็นรายละเอียดที่สำคัญก่อน หากไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจของคุณจะต้องทำงานหนักขึ้นจนทำให้รู้สึกรำคาญ

สติปัญญาของโปรแกรมเมอร์

โดยปกติโปรแกรมเมอร์มักคิดอย่างมีเหตุมีผลระหว่างการทำงาน เราพัฒนาขั้นตอนวิธีการ จัดการกับข้อมูลจำนวนมาก เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย ฯลฯ สมองของเราไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริงขณะทำงาน ซึ่งหมายความว่าเราวิเคราะห์และตีความเนื้อหาเร็วกว่าผู้บริโภคทั่วไปเป็นอย่างมาก พวกเรามักข้ามขั้นตอนการใช้สัญชาตญาณ และคนที่ข้ามขั้นตอนการใช้สัญชาตญาณนี้จะไม่เห็นสัญลักษณ์ในโทรศัพท์ที่ใกล้กับตัวเลขหรือใช้รูปแบบที่แตกต่างสำหรับเนื้อหาที่แตกต่างกัน แต่จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มรูปแบบ, สัญลักษณ์, กราฟฟิค ฯลฯ

ข่าวดี คือ คุณสามารถนำการใช้สัญชาตญาณของคุณกลับมาได้โดยลดเรื่องในใจลง ใช้วิธีที่ทำให้ตัวเองผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากที่จะหาแนวคิดเพื่อพัฒนารายละเอียดการออกแบบ แม้คุณจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างที่รู้สึกอึดอัด คุณต้องหาเวลาเพิ่มประสบกาณ์เพื่อพัฒนาต้นแบบการออกแบบ UI / UX

อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์มักเกิดขึ้นเวลาที่คุณไม่คิดอะไร เช่น ขณะอาบน้ำหรือนั่งดูเม็ดฝนที่ริมหน้าต่าง คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ทำไมเราถึงมีไอเดียที่ดีที่สุดในห้องอาบน้ำ: วิทยาศาสตร์แห่งความคิดสร้างสรรค์

 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ?

ฉันอยากทราบความคิดเห็นและประสบการณ์ของคุณที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้ กรุณาทิ้งตำแหน่งงานของคุณ

คุณชอบโพสต์นี้หรือไม่? ติดตามฉันทาง Twitter แล้วจะไม่พลาดโพสต์อื่น ๆ ในอนาคต

มาตรวจสอบบุคลิกภาพ INTJ ของนักโปรแกรมเมอร์กันเถอะ!!!

การตรวจสอบบุคลิกภาพเป็นหลักการทดสอบที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย Myers-Briggs® และการทดสอบนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจอาชีพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้ โดยบุคลิกภาพ INTJ (Introversion-Intuition-Thinking-Judgement) เป็นบุคลิกภาพที่เหมาะกับการเป็นโปรแกรมเมอร์

สำหรับอาชีพโปรแกรมเมอร์ ซึ่งเป็นอาชีพเขียน แก้ไข และทดสอบรหัสที่ทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชั่นทำงานได้อย่างราบรื่น โดยนักโปรแกรมเมอร์มักจะทำงานนอกเหนือกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่นักพัฒนานำเสนอให้นักโปรแกรมเมอร์ แต่ยังสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองได้เช่นกัน งานที่ทำอาจเกี่ยวข้องกับการเขียนวิเคราะห์อัปเดตหรือแม้แต่เขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมดด้วยสาเหตุเช่น เพื่อลดข้อบกพร่องเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน หรือแม้กระทั่งเพื่อเขียนตามข้อกำหนดชุดใหม่

ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมออกแบบหรือเขียนโปรแกรม โปรแกรมเมอร์อาจจำเป็นต้องพัฒนาแผนภูมิเวิร์กโฟลว์หรือไดอะแกรมเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องทำเช่นเดียวกับตรรกะและเหตุผลที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ โปรแกรมเมอร์อาจจำเป็นต้องวิเคราะห์โปรแกรมเพื่อระบุปัญหาและทำเครื่องหมายในพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมหรือสมาชิกในทีมอื่น ๆ สามารถแก้ไขปัญหาที่ระบบได้

โปรแกรมเมอร์ต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ รวมถึงผู้จัดการและผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจปัญหาเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นและเพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในลักษณะที่เชื่อมโยงกันที่เข้าใจได้แม้กับคนที่มีทักษะแตกต่างกัน สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการบันทึกและนำเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้อื่นทราบถึงความคืบหน้าของพวกเขา

การเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องการคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่หลากหลายรวมถึงเดสก์ท็อป แล็ปท็อป การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ระบบปฏิบัติการเมนเฟรมและอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์แต่ละคนและองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วย โดยโปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างหลากหลาย เช่น ภาษา C ++; หรือไพธอน

พวกเขายังอาจจำเป็นต้องสามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมไพเลอร์และดีคอมไพเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟสและแบบสอบถาม เนื่องจากงานนี้ต้องใช้ความมีเหตุมีผลและเทคนิคมาก จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด โปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสาขาที่โปรแกรมเมอร์กำลังเขียนโปรแกรมซึ่งอาจรวมถึงธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์และแบบจำลองทรัพยากรมนุษย์

เนื่องจากโปรแกรมเมอร์มักจำเป็นต้องระบุและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนพวกเขาจำเป็นต้องมีการฟังอย่างกระตือรือร้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โปรแกรมเมอร์เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ โปรแกรมเมอร์ยังต้องสามารถสร้างแนวคิดข้อมูลตรรกะรวมทั้งสาเหตุและผลกระทบของคำสั่งเฉพาะเพื่อให้พวกเขาสามารถเขียนโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จและระบุข้อผิดพลาดในบั๊กด้วย

โปรแกรมเมอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ต้องเรียนจบระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตามบางคนก็อาจจะเรียนจบสายอาชีวศึกษา หรือเพียงแค่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น

ด้านล่างนี้เป็นแนวโน้มการจ้างงานสำหรับอาชีพโปรแกรมเมอร์ :

ค่าจ้างเฉลี่ย: $ 36.60 ต่อชั่วโมง, $ 76,140 ต่อปี

การจ้างงาน: 344,000 คน

การเจริญเติบโตที่คาดการณ์ (2012-2022): ค่าเฉลี่ย (8% -14%)

การเปิดงานที่คาดการณ์ไว้ (2012-2022): 118,100

มาค้นหาและจับคู่ประเภทบุคลิกภาพของคุณกับกิจกรรมการประกอบอาชีพของคุณและค้นหาอาชีพที่เหมาะสมที่สุดของคุณด้วยการตรวจสอบบุคลิกภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ของ Myers-Briggs® กันเถอะ!!!
MBTI® Career Report
มาตามหาอาชีพที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดโดยใช้โปรแกรม Myers-Briggs® กันเถอะ

https://careerassessmentsite.

ภาษาโปรแกรมมิ่งที่ดีที่สุดสำหรับงานวิเคราะห์ด้านสถิติเพื่อการลงทุน

การเงินเชิงตัวเลขและสถิติ (Quantitative financial) จำเป็นต้องใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งบางภาษาเพื่อช่วยในการทำงาน ดังนั้นหากอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่งสำหรับงานด้านการเงินเชิงตัวเลขและสถิติ เราจะต้องทราบคุณสมบัติเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่งนั้น และต้องรู้วิธีที่จะใช้ภาษาเหล่านั้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการวิเคราะห์ตัวเลขและสถิติ ต่อไปนี้จะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและสถิติได้

MATLAB :

สำหรับการแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและสถิติ MATLAB สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยม MATLAB เป็นภาษาที่มีกระบวนทัศน์หลากหลาย และเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมรุ่นที่สี่ ภาษานี้มีสภาพแวดล้อมการคำนวณเชิงตัวเลข มีไว้สำหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และปัญหาเชิงปริมาณ ตัวเลข และสถิติ การใช้ MATLAB เขียนโปรแกรมจะทำให้สามารถรวม desktop environment เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ซ้ำและออกแบบกระบวนการที่แตกต่างได้ ซึ่งจะแทนด้วย matrix และ array ทางคณิตศาสตร์ ในภาษา MATLAB คุณสามารถทำการดำเนินการทางเมตริกซ์ได้ สามารถสร้างฟังก์ชันและสร้างเป็นกราฟได้ สามารถสร้างอัลกอริทึมต่างๆ และยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมต่างๆที่เขียนในภาษาอื่น ๆ เช่น C, C ++ และ Python ได้อีกด้วย วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ใช้ MATLAB ในด้านต่าง ๆ เช่นการประมวลผลภาพและสัญญาณระบบการควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสารและการคำนวณทางการเงิน

Python :

ภาษา Python เป็นภาษาระดับสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก Python เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นสูงทำให้ง่ายต่อการอ่านและไวยากรณ์ของภาษายังช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ในความเป็นจริงแล้ว Python ยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อพูดถึงการเขียนโปรแกรมทั่วไปแล้ว ภาษา Python มีบทบาทที่ดีเยี่ยม ภาษา Python มีไลบรารี่สนับสนุนด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติที่ยอดเยี่ยม เช่น numpy, scipy, scikit-learn นอกจากนี้ยังสนับสนุนวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ imperative programming การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ functional programming รวมถึงการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ procedural อีกด้วย Python เป็นภาษาที่มีการจัดการหน่วยความจำโดยอัตโนมัติและมีรูปแบบภาษาในเชิงพลวัต คุณสามารถจ้างฟรีแลนซ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้อย่างง่ายดาย

Haskell :

Haskell เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป มีความไม่ตายตัวและคงทนต่อความเสียหายได้ดี ภาษา Haskell ไม่สามารถใช้ร่วมกับภาษาโปรแกรมอื่นเช่น C และ C ++ ได้ แต่ภาษานี้ก็สามารถแก้ปัญหารูปแบบเดียวกันได้เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆด้วยการเขียนแค่ไม่กี่บรรทัด ภาษา Haskell มีการเขียนที่มีรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้งานง่ายและการเขียนโปรแกรมนั้นยากต่อการพบเจอบัคและปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ภาษา Haskell นั้นมีไลบรารี่จำนวนมาก โปรแกรมเมอร์จึงมีความสะดวกที่จะใช้ภาษานี้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและแก้ปัญหาเชิงตัวเลขและสถิติ ข้อดีที่โดดเด่นของภาษา Haskell คือภาษานี้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างแบบจำลองปัญหาทางคณิตศาสตร์ และภาษา Haskell ก็เป็นภาษาที่ดีที่สุดที่ใช้จัดการปัญหาและงานวิจัยประเภทต่างๆในด้านทฤษฎีทางภาษาโปรแกรมมิ่งอีกด้วย

Julia :

Julia เป็นภาษาที่มีความเป็นพลวัตสำหรับการคำนวณทางเทคนิค โดยภาษา Julia เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่มีประสิทธิภาพมาก นับว่าเป็นภาษาที่เหมาะกับการคำนวณเชิงตัวเลขและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ภาษานี้มีคอมไพเลอร์ที่ซับซ้อน มีการคำนวณเชิงตัวเลขที่แม่นยำ มีไลบรารี่ที่เข้าถึงง่ายและหลากหลาย อีกทั้งยังมีไลบรารีทางคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งาน ภาษานี้มี multiple dispatch ซึ่งสามารถกำหนดลักษณะการทำงานของฟังก์ชันได้ในหลายรูปแบบอาร์กิวเมนต์ ภาษา Julia เป็นภาษาที่ทำงานด้านการคำนวณตัวเลขขั้นสูงที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาโปรแกรมมิ่งอื่นๆ เช่น R, MATLAB และ Python ไลบรารี่มาตรฐานของภาษา Julia มีการดำเนินการทางตัวเลขขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น การคำนวณเลขจำนวนเต็มทั่วไป โปรแกรมเมอร์ในแวดวงภาษา Julia นั้นได้สร้างโปรแกรม notebook สำหรับเขียนภาษานี้ซึ่งทำงานบนเบราว์เซอร์ไว้อีกด้วย

Prolog :

Prolog เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่อิงกับตรรกะเป็นหลัก ภาษานี้เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านปัญญาประดิษฐ์และภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Prolog เป็นภาษาที่คนส่วนมากนิยมใช้สำหรับแก้สูตรตรรกศาสตร์ หลักของโปรแกรมภาษา Prolog นั้นคือการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แสดงถึงค่าความจริงและเงื่อนไขต่างๆทางด้านตรรกศาสตร์ ภาษา Prolog สามารถอธิบายถึงสิ่งที่ซับซ้อนได้ในไม่กี่บรรทัด หากคุณมีไอเดียที่ดีในการเขียนโปรแกรมและต้องการเติมเต็มไอเดียนั้น ภาษา Prolog เป็นทางเลือกที่ดีให้คุณได้  และภาษานี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเขียนโปรแกรมที่ต้องการความรวดเร็วในการเขียนอีกด้วย ภาษา prolog สามารถดึงเอาเงื่อนไขหรือข้อมูลจาก database มาพัฒนาต่อหรือลดทอนได้ หากใช้ภาษา Prolog ได้ คุณจะสามารถหางานฟรีแลนซ์ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

ภาษา R :

R เป็นภาษาสคริปต์แบบโอเพนซอร์สสำหรับการแนะเสนอภาพข้อมูล (data visualization) ภาษา R เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สำหรับการคำนวณทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ภาษา R มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมีไวยากรณ์ที่เข้าใจได้ไม่ยาก ภาษานี้เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับนักทำเหมืองข้อมูล (data minning) นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูล และ นักสถิติ ภาษา R เป็นภาษาที่ใช้ command line scripting ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ซ้ำ ภาษา R เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งแบบโอเพนซอร์ส ดังนั้นภาษานี้สามารถถูกนำมาพัฒนาและแจกจ่ายใหม่ได้ง่าย ภาษา R สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย เช่น UNIX Windows และ MacOS และภาษานี้ยังอนุญาตให้เหล่าโปรแกรมเมอร์เพิ่มเติมการทำงานที่นอกเหนือจากที่มีอยู่โดยการประกาศฟังก์ชันใหม่ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

สรุป :

บทความนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณทำงานด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติ ภาษาต่างๆในบทความนี้ต่างเป็นภาษาที่มีไลบรารี่อยู่ในตัวของมันเอง ดังนั้นการสร้างแอพพลิเคชั่นในด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติจึงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ภาษาเหล่านี้ยังช่วยนักพัฒนาในเรื่องของการทำ data visualization และการคำนวณทางด้านสถิติอีกด้วย

ห้ามพลาด!!

คอร์ส FINANCIAL ENGINEERING BOOTCAMP ที่จบมาสร้างระบบเทรดหุ้นได้จริง
"Boothcamp สำหรับคลาส Financial Engineering ครั้งแรกในเมืองไทย ใครอยากรู้เรื่อง Quant ที่ผู้เรียนจะได้ คำแนะนำวินัยการลงทุนที่เคร่งครัด, ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอหลายจอ เพื่อดูหุ้นหลายตัวให้เหมื่อย และ การกระจายความเสี่ยง จากการเลือกลงทุนได้หลายกลยุทธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่

หลักสูตรนี้เรียนกันทั้งหมด 10 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง จบมาทำงานได้จริง!!! สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ LEAN upskill

อันดับภาษาโปรแกรมมิ่งที่มีความต้องการมากที่สุดในเทคโนโลยีด้านธนาคาร

เป็นเรื่องยากที่นักพัฒนาโปรแกรมด้านธนาคารจะใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งแค่เพียงภาษาเดียวในการทำงาน ในปัจจุบัน ตลาดมีความต้องการนักพัฒนาที่มีความรู้แบบ ‘ครบวงจร’ (full-stack) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีทักษะด้านการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งได้หลากหลาย ไม่เพียงแค่นั้น ฝ่ายบุคคลของบริษัทเอง ก่อนที่จะส่งเรซูเม่ของผู้สมัครไปให้กับนายจ้าง ก็มักจะสแกนหาคนที่มีทักษะที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งหรือสองทักษะขึ้นไป

ตลอดสามปีที่ผ่านมา พวกเราได้เรียบเรียงข้อมูลในฐานข้อมูล 12 เดือนล่าสุดของพวกเราเพื่อค้นหาว่าภาษาโปรแกรมมิ่งใดที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเว็บไซต์ของพวกเราทั้งจากโพสของผู้ว่าจ้างและโพสของผู้สมัครงาน ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้รู้ว่าทักษะไหนคือทักษะเทคโนโลยีด้านการธนาคารที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุด และยังเปิดเผยถึงทักษะที่มีการแข่งขันกันในตลาดมากที่สุดอีกด้วย

ในปีนี้ จะเห็นว่าที่ธนาคารหลายๆแห่งต้องการคนที่มีฝีมือและทักษะ และในขณะเดียวกัน ตลาดเองก็เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และเป็นเหตุการเช่นนี้ก็เป็นแบบเดียวกันเมื่อลองเปรียบเทียบระหว่างปี 2017 กับปีก่อนๆ แม้ว่าจะมีอาชีพที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งในอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ด้านภาษาทางโปรแกรมมิ่งก็เพิ่มมากขึ้นไม่ต่างกัน และนั่นอาจเป็นเพราะในปัจจุบัน ธนาคารกำลังจ้างวิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโสและนักเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมอื่นๆมากกว่าปีก่อนๆ ยกตัวอย่างเช่น ในสัปดาห์นี้ บริษัท J.P. Morgan เปิดเผยว่าพนักงานอาวุโสด้านเทคโนโลยีในบริษัทของตนกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ได้ถูกทาบทามให้ไปทำงานในบริษัทของธนาคารคู่แข่งแทน

ผลที่ได้ก็คือ ทักษะโปรแกรมหลายทักษะได้รับความนิยมจากตลาดเป็นพิเศษ และรายชื่อต่อไปนี้คือภาษาโปรแกรมมิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสายงานด้านการเงิน ณ ขณะนี้

C++ : ผู้สมัครงาน 15.5 คน ต่องานทั้งหมด

เป็นที่น่าแปลกใจเล็กน้อยที่ผู้เชี่ยวชาญภาษา C++ มีตำแหน่งที่ดีในวงการการทำงานด้านการเงิน หลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นภาษาที่เก่ากว่าภาษาอื่นๆ แต่เพราะการเป็นภาษาเก่านั่นแหละที่ทำให้ทักษะภาษานี้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน ภาษา C++ ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของระบบเก่าแก่ที่ใช้ต่อกันมาอย่างยาวนานของหลายๆธนาคาร แต่โปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่กลับไม่ค่อยรู้จักกับภาษานี้เท่าไหร่นัก ภาษา C++ ยังคงทำงานได้ดีในแง่ของการแลกเปลี่ยนที่ใช้ความเร็วสูงรวมถึงความต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลอีกด้วย

ดังนั้นนักพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ภาษา C++ จึงรู้ว่าทักษะภาษานี้สร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่พวกเขาคิดหลายปีที่ผ่านมา

Python : ผู้สมัครงาน 26 คน ต่องานทั้งหมด

ภาษา Python เป็นภาษาที่หลักๆแล้วใช้ทำงานในด้าน การกำหนดราคา การจัดการความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการจัดการการค้า ภาษา Python ได้กลายไปเป็นหนึ่งในภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมให้กับธนาคารเพื่อการลงทุนและกองทุนป้องกันความเสี่ยงแทนที่ภาษา Java ในหลายๆด้านแล้ว จำนวนงานที่ต้องการทักษะด้านภาษา Python มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าตัวเมื่อเทียบจากระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมา ตัวเลขความต้องการผู้มีทักษะขยับจาก 270 ขึ้นไปจนถึง 800 กว่าๆ และในขณะเดียวกันตัวเลขจำนวนผู้สมัครที่มีประสบการณ์และการใช้ทักษะภาษา Python ก็ได้พุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลานั้นไม่ต่างกัน

ครั้งล่าสุดที่เราทำงานวิจัยนี้คือในเดือนธันวาคมปี 2016 ภาษา Python มีจำนวนผู้สมัครเพียง 14 คนสำหรับทุกงาน แต่ในตอนนี้มีผู้สมัคร 24 คน ในตอนนั้นมีคนบอกว่าอุปทานไม่ได้มีเท่าความต้องการ แต่ขณะนี้งานต่างๆได้เพิ่มระดับสกิลมากขึ้น ดังนั้นจำนวนผู้มีทักษะภาษา Python ที่มีเปอร์เซนต์มากขึ้นจึงไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่ต้องแข่งขันแต่อย่างใด

Gina Schiller กรรมการผู้จัดการ บริษัท Jay Gaines & Company ในนิวยอร์ก กล่าวว่า Python เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์และแบบจำลองเชิงตัวเลข ความสามารถในการสร้างแบบจำลองที่เป็นเอกลักษณ์นี้เองที่ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และนักวิจัยเห็นว่า Python เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในขอบเขตของตัวเอง จะว่าไปแล้ว Citigroup เองก็เพิ่งเริ่มให้บริการชั้นเรียนการเขียนโปรแกรม Python ให้แก่นักวิเคราะห์และนักการธนาคาร และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาต่อเนื่อง ความคิดนี้ไม่ได้มาจากธนาคาร แต่มาจากตัวพนักงานเองที่ให้ความสนใจ

แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาข้อมูลภาษา R จากฐานข้อมูล แต่ก็พบว่า ภาษา R มักใช้ร่วมกับ Python และดูจะเป็นที่นิยมมากแม้ว่าจะไม่ค่อยแพร่หลายซักเท่าไหร่ กองทุนการค้าที่มีการเทรดแบบ High Frequency/low latency ใช้ภาษา R เพื่อคำนวณทางสถิติเพื่อใช้การจำลองและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ หากต้องการสแกนหาโพสต์งานให้ได้รวดเร็ว มักจะต้องเป็นโพสต์ที่บอกทักษะภาษา Python ควบคู่ไปกับภาษา R

Java : ผู้สมัครงาน 29.8 คน ต่องานทั้งหมด

Java แตกต่างจากภาษา Python และ C++ จำนวนงานที่ต้องใช้ภาษา Java นั้นลดลงในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาจาก 460 งานเป็น 346 งาน แม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จากเดิมที่ธนาคารจะลงทุนไปกับภาษา Java ก็หันไปลงทุนกับภาษา Python และภาษา R ซึ่งใช้ทำงานได้เร็วกว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าและใช้งานง่ายสำหรับโครงการปัจจุบัน และเนื่องจาก Java ได้รับความนิยมในไม่กี่ปีที่ผ่านมา Java จึงมีจำนวนคนที่มีทักษะในภาษานี้จำนวนมาก

C # : ผู้สมัครงาน 37.6 คน ต่องานทั้งหมด

Christian Glover Wilson รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของ Tigerspike กล่าวว่าภาษา C# ก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ได้รับความนิยมในจำนวนที่ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปัจจุบันเกิดความนิยมใหม่ใน trading landscape แต่ถึงอย่างนั้น C# ก็ยังคงถูกใช้ในงานด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติและงานแบบ low latency อยู่ ข้อดีหนึ่งข้อของภาษา C# คือ ตลาดไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญภาษา C# มากมายนัก จึงทดแทนความต้องการของตลาดไม่ได้ทั้งหมด

Matlab : ผู้สมัครงาน 106 คน ต่องานทั้งหมด

ใช้สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก Matlab ยังถูกแซงโดยภาษา R อีกด้วย มีงานเพียงประมาณ 150 ตำแหน่งที่ต้องการผู้สมัครที่มีทักษะภาษา Matlab แต่ผู้สมัครที่มีทักษะนี้กลับมีจำนวนหลายพันคน

ห้ามพลาด!!

คอร์ส FINANCIAL ENGINEERING BOOTCAMP ที่จบมาสร้างระบบเทรดหุ้นได้จริง
"Boothcamp สำหรับคลาส Financial Engineering ครั้งแรกในเมืองไทย ใครอยากรู้เรื่อง Quant ที่ผู้เรียนจะได้ คำแนะนำวินัยการลงทุนที่เคร่งครัด, ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอหลายจอ เพื่อดูหุ้นหลายตัวให้เหมื่อย และ การกระจายความเสี่ยง จากการเลือกลงทุนได้หลายกลยุทธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครที่นี่

หลักสูตรนี้เรียนกันทั้งหมด 10 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง จบมาทำงานได้จริง!!! สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ LEAN upskill

ภาพรวมสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์ระดับท็อปในประเทศจีน

จากปี 2015 จนถึงปี 2017 ที่ผ่านมา สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์มากกว่า 450 แห่งได้รับเงินระดมทุนเป็นมูลค่ากว่าสามหมื่นล้านหยวน (ราวๆ 4.8 พันล้านดอลลาร์ หรือ 154,344 ล้านบาทตามอัตราค่าเงินปี 2018) แม้ว่าในปี 2017 จะมีรอบการระดมทุนที่ลดลง แต่ยอดระดมทุนในปีนั้นก็ยังคงมีมูลค่ามากกว่าสองเท่าของยอดรวมการระดมทุนในปี 2015 และปี 2016 รวมกันเสียอีก ในการระดมทุน 64 ครั้ง สตาร์ทอัพสามารถรวบรวมเงินทุนได้ 15-150 ล้านเหรียญสหรัฐและมีห้าครั้งที่ระดมทุนได้สูงที่สุด รวบรวมได้ถึง 150 ล้านเหรียญสหรัฐ

(more…)

สตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์ระดับพันล้าน 6 อันดับท็อปในโลก

ในปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ได้ก้าวเข้ามาเป็นความสนใจในหลายๆพื้นที่ธุรกิจ นี่เป็นเพราะว่าในไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระบวนการทางเทคโนโลยีได้ผสานนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าด้วยกัน สิ่งที่เคยล้มเหลวในทศวรรษที่ 50 (ยุคเริ่มกำเนิดปัญญาประดิษฐ์) ในตอนนี้ถูกพัฒนาจนได้รับการยอมรับและได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในหลายๆด้าน

(more…)