สิ้นสุดลงไปแล้วกับงาน QA Meetup เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ LSEG Office โดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ LSEG, Krungsri Nimble และ Doppio TECH

สิ้นสุดลงไปแล้วกับงาน QA Meetup เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ LSEG Office จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ LSEG, Krungsri Nimble และ Doppio TECH นับเป็นการรวมตัวของ speakers ทั้ง 7 ท่านเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กันภายในงาน
.
โดยงานนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเต็มจำนวน 100 ที่นั่ง ภายในงานนี้มีการบรรยายโดย speaker จำนวน 7 ท่าน โดยมาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับ QA และแต่ละหัวข้อได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฟังเสนอความคิดเห็นและตอบคำถาม
.
นอกเหนือจาก session การให้ความรู้แล้ว ยังมี networking เป็นพื้นที่พบปะ สร้างโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้าง connection แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
.
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานและผู้ฟังจากทาง online ที่ให้ความสนใจในงานครั้งนี้ ทางสมาคมขอขอบคุณ LSEG, Krungsri Nimble และ Doppio TECH ที่สนับสนุนงานนี้ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น หวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในงาน Meetup ครั้งต่อไป!
สำหรับใครที่พลาดงานนี้ไปสามารถติดตาม Live บรรยากาศในงานย้อนหลังได้ที่

 

.
Part 1 : https://www.

จบไปแล้วกับงาน React Meetup จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ React ไปวันๆ, Creatorsgarten และ LSEG มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน!

จบไปแล้วกับงาน React Meetup จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ React ไปวันๆ, Creatorsgarten และ LSEG มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน!

.

ภายในงาน ผู้เข้างานได้ร่วมฟังในหัวข้อที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับ React จาก speaker ทั้ง 5 ท่าน นอกจากนี้ผู้เข้างานยังมีโอกาสสร้าง connection กับผู้ที่ชื่นชอบ React คนอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมอัปเดต knowledge ไปด้วยกัน
.

งาน React Meetup นี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้แบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเดียวกัน หวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์และหวังว่าจะได้พบกันอีกครั้งในงานต่อไป!

.

.

.

.

.

สมาคมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานและให้ความสนใจในเรื่อง React กันอย่างท่วมท้น

สำหรับใครที่พลาดงานนี้ไปสามารถติดตาม Live บรรยากาศในงานย้อนหลังได้ที่ https://www.

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

วานนี้ 29 สิงหาคม 2566 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย นำโดย คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย คุณอาคม ไทยเจริญ ที่ปรึกษานายกกิตติมศักดิ์และกรรมการสมาคมฯ และคุณวัชราภรณ์ ดอนแสง คณะทำงานสมาคมฯ ได้เดินทางไปเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล โดย ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนเซ็นต์ราฟาแอล จังหวัดสมุทรปราการ การเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน รวมถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ร่วมกัน ระหว่างสมาคมฯ และโรงเรียน พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมและการใช้งาน IOT (Internet of Things) ในโครงการพี่สอนน้อง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TPA Education มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

.
โดยภายในงานเซ็น MOU คุณไพบูลย์ นายกสมาคมฯ ได้ขึ้นบรรยายให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อ “Coding สำคัญอย่างไรสำหรับโลกอนาคต” Coding เป็นทักษะที่ไม่เพียงแค่สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง การมีความรู้ในการเขียน code จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญในหลายด้าน นอกจากนี้ คุณอาคมได้ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการทำโครงการพี่สอนน้องแก่นักเรียน
.
ด้วยความร่วมมือและความมุ่งหวังที่จะพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกันสร้างโอกาสที่ให้แก่นักเรียนในการต่อยอดความรู้และทักษะในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความสำคัญของเทคโนโลยี

#TPA #TPA_Education

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมงาน NoSQL Meetup @Bangkok ณ Agoda Office at Central World จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Couchbase และ Agoda ในฐานะ community ประเทศไทย กับบริษัท Couchbase บริษัทสหรัฐอเมริกา

วานนี้ 17 พฤษภาคม 2566 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมงาน NoSQL Meetup @Bangkok ณ Agoda Office at Central World จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ร่วมกับ Couchbase และ Agoda ในฐานะ community ประเทศไทย กับบริษัท Couchbase บริษัทสหรัฐอเมริกา

ภายในงาน ชาว Developer ได้ร่วมอัปเดตความรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพ data เพื่อพัฒนาแอปฯ และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ NoSQL และ speaker ซึ่งภายในงาน คุณไพบูลย์ ก็ร่วมเป็นหนึ่งใน speaker ที่มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของ data landscape ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่การพัฒนา และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม

 

#ThaiProgrammerAssociation

#TPA

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมงานเปิดตัว Thailand Cobot Challenge 2023 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เข้าร่วมงานเปิดตัว Thailand Cobot Challenge 2023 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
งาน Thailand Cobot Challenge 2023 เป็นการแข่งขันโรบอตระดับประถมศึกษา งานนี้เกินความคาดหมายของเราด้วยผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการเขียนโปรแกรมของเด็กและการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์

ภายในงานมีจัดการแข่งขัน และจัด exhibition ทำให้มีผู้ปกครองจำนวนมากพาบุตรอายุตั้งแต่ 5 ขวบจนถึงมัธยมปลายมาเยี่ยมชมภายในงาน เห็นได้ชัดว่าการเขียนโปรแกรมกลายเป็นความสนใจที่สำคัญสำหรับพ่อแม่และเด็ก
.
งานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนา โดยสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศไทยในด้านการเทคโนโลยีและสร้างความสำเร็จในการแข่งขันระดับโลกได้

#ThaiProgrammerAssociation
#TPA
#ThailandCobotChallange2023

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ออกรายการวิทยุ ในรายการ เพาะกล้าธุรกิจ ตอน “เอสเอ็มอีกว้างไกล…กับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย” พูดคุย เปิดไอเดียผู้ประกอบการ SME กับแวดวงโปรแกรมเมอร์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ออกรายการวิทยุ ในรายการ เพาะกล้าธุรกิจ ตอน “เอสเอ็มอีกว้างไกล...กับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย” พูดคุย เปิดไอเดียผู้ประกอบการ SME กับแวดวงโปรแกรมเมอร์
.
คุณไพบูลย์ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจ SME ในภาพรวมของธุรกิจในปัจจุบัน และวิธีที่ SME สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมเพื่อปรับปรุงธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ และดึงดูดลูกค้า และยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยในการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีและส่งเสริมนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
.
คุณไพบูลย์ยังได้พูดถึงหลักสูตร Coding for management ที่ร่วมกับ Software Park Thailand ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและเทคนิคในการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี รวมถึงวิธีการสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ โดยผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Software Park Thailand
.
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่: http://www.

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เช้าวันนี้ 25 เมษายน 2566 สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยตัวแทนจากทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมฯ และ คุณอาคม ไทยเจริญ ที่ปรึกษานายกกิตติมศักดิ์และกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ วังโน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education)”

.
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education) เป็นก้าวแรกของความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการศึกษา สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนิสิตและนักศึกษา รวมถึงคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ปรับปรุงหลักสูตร และทำกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมต่อไป

#TPA
#MOU
#TPA_Education

จบลงไปแล้วกับกิจกรรม April Meet Up “The Future of Farming: How AgriTech and AI are Changing the Game” เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ True Digital Park

จบลงไปแล้วกับกิจกรรม April Meet Up "The Future of Farming: How AgriTech and AI are Changing the Game" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ Townhall M ชั้น 6, True Digital Park โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย x True Digital Academy x True Digital Park House of Digital Academy (HODA)
.

.
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 sessions ใน session แรก พบกับ speaker ทั้ง 2 ท่าน คุณหนึ่ง บดินทร์ มิลินทางกูร และคุณเอ๋ พิชัย องค์วาสิฏฐ์ จาก AXONS ร่วมพูดคุยถึงเรื่องการมาถึงของยุคเกษตรเทคโนโลยีและการที่ AI เข้ามามีบทบาทในการเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น มาต่อกันที่ session 2 พบกับ speaker คุณอิ๊ก กมล จึงเสถียรทรัพย์ จาก HiveGround พูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอื่นๆ ในภาคการเกษตร แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรได้
.
 

.
สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ สามารถดู Live ย้อนหลังได้ที่ >
Part 1 https://www.

คุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้ช่วยออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีเสมือนจริงภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วานนี้ 4 เมษายน 2566 ในวงการอาชีวะเปิดตัวหลักสูตรใหม่ขนานใหญ่ของอาชีวะ ทุกสาขาวิชาที่ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยคุณไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ได้รับเกียรติเป็นผู้ช่วยออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีเสมือนจริงภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนำเสนอต่อท่านนิติ นาชิต ผู้อำนวยการอาชีวะกลาง ท่านได้รับทราบถึงความเห็นของเราว่า Coding ควรเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญของทุกสาขาวิชาชีพ ไม่เพียงแค่เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น และยิ่ง ChatGPT ที่เป็นแหล่งข้อมูลในทุกสาขาอาชีพก็เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้วยความพึงพอใจและเชื่อมั่นในความสามารถของเทคโนโลยีเสมือนจริง ท่านผู้อำนวยการอาชีวะกลางจึงรับและได้นำแนวคิดนี้ไปพิจารณาใช้ในการออกแบบหลักสูตรปี 2567
.

.
อาชีวะประเทศไทยกำลังจะถูกอัปเดต Firmware ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถให้กับอาชีวะในประเทศ

#TPA #ThaiProgrammer
#Technews

ผ่านไปแล้วกับ Monthly Meetup เดือนมีนาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจัดงาน Meetup หัวข้อ “Generative AI” ณ MFEC Office โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 30 คน

ผ่านไปแล้วกับ Monthly Meetup เดือนมีนาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยจัดงาน Meetup หัวข้อ “Generative AI” ณ MFEC Office โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 30 คน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
.
    

.
ในงาน Meetup ครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สนใจเรื่อง Generative AI ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ และนำประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีนี้มาแบ่งปันกันกับวิทยากรทั้ง 5 ท่าน เริ่มต้นด้วยการนำเสนอเรื่องราวและพื้นฐานของ Generative AI โดยวิทยากรแต่ละคนได้นำเสนอเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและนำ Generative AI ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI จากผู้เข้าร่วมงานอื่น ๆ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมงานที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้
.

.
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้จัดงาน Meetup นี้ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Generative AI ได้มารวมตัวกันและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่
.
สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยขอขอบทุกท่านที่สนับสนุนสมาคมฯ มาด้วยดีตลอด รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานทุกท่านทำให้กิจกรรม Meet Up ในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
.
สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมนี้ สามารถดู Live ย้อนหลังได้ที่ > https://www.